Ronald Verdaas

Financiering & Zekerheden en Insolventierecht

Introductie

Ronald (A.J.) Verdaas is gespecialiseerd in Financiering & Zekerheden en Insolventierecht. Hij adviseert, procedeert, doceert, geeft bindend advies en doet wetenschappelijk onderzoek. Hij promoveerde op Stil pandrecht op vorderingen op naam. Ronald is de auteur van twee monografieën: Factoring  en De bancaire kredietovereenkomst  alsmede van vele andere publicaties.

Ronald Verdaas staat voor specialistische kennis, brede ervaring en heldere analyse.

Verdere kennismaking

Ronald werkt zelfstandig, mede om de beschikbare tijd naar eigen inzicht te kunnen verdelen over zijn verschillende activiteiten. Ronald doet uitsluitend zaken op de gebieden waarin hij gespecialiseerd is. Voor andere gebieden werkt hij samen met specialisten, die hij selecteert op basis van kwaliteit en persoonlijke geschiktheid.

Werkwijze

De aard en vorm van Ronalds inzet zijn flexibel. Voorbeelden:

voor een ondernemer of bedrijfsjurist:

het voeren van een volledige procedure, het begeleiden van een onderhandelingstraject of het opstellen van standaarddocumentatie

voor een advocaat:

het adviseren over een specifiek onderwerp van een zaak, het zijn van penvoerder voor (een deel van) een processtuk

voor een curator:

het geven van een procesadvies