Ronald Verdaas

Financiering & Zekerheden, Insolventierecht en Financieel recht

Introductie

Ronald (A.J.) Verdaas is gespecialiseerd in Financiering & Zekerheden, Insolventierecht en Financieel recht. Hij is advocaat, bindend adviseur, docent en onderzoeker. Hij promoveerde op het onderwerp Stil pandrecht op vorderingen op naam. Ronald is auteur van de monografieën Factoring en De bancaire kredietovereenkomst  en vele andere publicaties.

Ronald Verdaas wordt erkend als specialist met ruime ervaring en zeer goede analytische vaardigheden.

Vervolg persoonlijke achtergrond

Ronald werkt zelfstandig. In de eerste plaats om de beschikbare tijd naar eigen inzicht te kunnen verdelen over de verschillende activiteiten. Daarnaast om uitsluitend de zaken te doen waarin hij thuis is. En ten slotte om met andere specialisten samen te werken vanwege hun kennis en een persoonlijke klik.

Werkwijze

Ronald is flexibel voor wat betreft zijn diensten. Voorbeelden:

Voor een ondernemer of bedrijfsjurist:

Het voeren van een procedure, het voeren van onderhandelingen of het opstellen van standaarddocumentatie 

Voor een advocaat:

Advies over een specifiek onderdeel van een zaak, het schrijven van een (deel van) een processtuk

Voor een curator:

Het geven van een procesadvies.