Ronald Verdaas

Financiering & Zekerheden, Insolventierecht en Financieel recht

Bindend advies

Bindend advies is een middel om op korte termijn en tegen relatief lage kosten een geschil te beëindigen of te voorkomen. De weg naar een bindend advies begint met een overeenkomst tussen partijen, waarin zij afspreken dat zij zich aan de beslissing van een bindend adviseur zullen onderwerpen. Ter uitvoering van die bindend adviesovereenkomst zullen zij gezamenlijk een bindend adviseur opdragen om een bindend advies uit te brengen.

Ronald Verdaas is beschikbaar als bindend adviseur.

De overeenkomst tot het geven van het bindend advies bevat ten minste:

  • een beschrijving van het geschil
  • de beslissingsmaatstaf (bijvoorbeeld: het materiële recht)
  • de wijze van feitenvergaring, de bewijsmaatstaf en de bewijslastverdeling
  • afspraken over hoor en wederhoor
  • de mate van motivering van de beslissing
  • de termijnen die gelden voor partijen en voor de bindend adviseur
  • de kosten van het bindend advies en wie die zal betalen
  • afspraken over de geheimhouding of openbaarmaking van de beslissing

Arbitrage

Als alternatief voor een procedure bij de rechter kunnen partijen ook kiezen voor arbitrage. Voordelen van arbitrage zijn dat arbiters kunnen worden benoemd die beschikken over specifieke deskundigheid, dat de procedure snel kan verlopen en dat het geding en het vonnis niet openbaar hoeven te zijn. Voor arbitrageprocedures gelden wettelijke regels. Een arbitrageprocedure leidt tot een arbitraal vonnis, dat zo nodig ten uitvoer kan worden gelegd met verlof van de voorzieningenrechter.

Ronald Verdaas is beschikbaar als arbiter. Hij staat op de lijst van arbiters van het Nederlands Arbitrage Instituut