Ronald Verdaas

Financiering & Zekerheden, Insolventierecht en Financieel recht

Financieel

Het uurtarief is € 435,- exclusief BTW en exclusief de specifieke kosten of uitgaven voor uw zaak, zoals griffierechten, deurwaarderskosten of substantiële reiskosten. Ronald Verdaas advocatuur hanteert geen vaste opslag voor kantoorkosten.

Als (een gedeelte van) uw zaak zich daarvoor leent, zijn afspraken mogelijk over de (maximale) hoogte van het honorarium, zoals een fixed fee of een capped fee.

Na afloop van elke maand ontvangt u een declaratie, met een specificatie van de bestede tijd.

In situaties waarin een reëel insolventierisico van de opdrachtgever bestaat, wordt uitsluitend op basis van een voorschot gewerkt.