Ronald Verdaas

Financiering & Zekerheden, Insolventierecht en Financieel recht

Juridisch

Elke overeenkomst van opdracht met betrekking tot de uitoefening van de advocatenpraktijk door Ronald Verdaas komt tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging, waarin van toepassing worden verklaard de Algemene Voorwaarden Ronald Verdaas advocatuur, die u hier kunt raadplegen, downloaden en afdrukken.

Voor dergelijke werkzaamheden geldt de Klachtenregeling Ronald Verdaas advocatuur die u hier kunt raadplegen, downloaden en afdrukken.

Ronald Verdaas advocatuur beschikt niet over een stichting derdengelden en is niet bevoegd om voor derden bestemde gelden in ontvangst te nemen. 

Ronald Verdaas advocatuur is een handelsnaam van Ronald Verdaas Praktijk B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67075452.