Ronald Verdaas

Financiering & Zekerheden, Insolventierecht en Financieel recht

Publicaties per onderwerp

Factoring:

Gerechtshof Amsterdam 29 maart 2022, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2022, 290 (TRFI/Metselbedrijf X)

Gerechtshof Den Haag 30 november 2021, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2022, 132 (X/Alfa Commercial Finance)

(co-auteur: B.A. Schuijling) 'Reverse factoring', in: G.J.L. Bergervoet e.a. (red.) Financiering van de productieketen (Serie Onderneming en Recht deel 106), Wolters Kluwer 2019, p. 63-76

Factoring  (Financieel Juridische Reeks deel 12), Zutphen: Uitgeverij Paris 2018

Leasing:

Leasing (Financieel Juridische Reeks deel 22), Zutphen: Uitgeverij Paris 2022, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 6

Kredietovereenkomsten:

'Bescherming van de kleinzakelijke kredietnemer', in: B.A. Schuijling, M. van Wingerden en P.M.P. Frenken (red.), Het bancaire belang. Opstellen aangeboden aan mr.ing. H.J. Damkot (Onderneming en Recht nr. 141), Deventer: Wolters Kluwer 2023, p. 23-40

'Derdenzekerheid en zorgplicht', Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk  2021, 170, met een reactie van B.P.C. van Weert en een naschrift in Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk  2022, 11-12

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 mei 2016, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2018, 282

De bancaire kredietovereenkomst  (Cahier privaatrecht), tweede druk, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2018

'De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering', Tijdschrift voor Insolventierecht  2018, 19

Gerechtshof Den Haag 15 augustus 2017, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2017, 309 (Konsult c.s./NIBC)

Rechtbank Rotterdam 19 oktober 2016, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2017, 49

Hoge Raad 30 september 2016, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2016, 354

Hoge Raad 10 oktober 2014 (ING/De Keijzer), Tijdschrift voor Insolventierecht  2015, 38

Gerechtshof Arnhem 22 mei 2012, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2013, 180 (ING Bank/Van Bergen q.q.)

De bancaire kredietovereenkomst (Cahier privaatrecht), Nijmegen: Ars Aequi Libri 2012

Rechtbank Arnhem 16 december 2009, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2012, 204 (Rabobank/Van Viegen) en Hoge Raad 20 april 2012, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2012, 205 (Rabobank/Nijhuis)

Rechtbank Leeuwarden 15 november 2006, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2007, 25 (Rabobank/Bokma)

Rechtbank Arnhem 30 juni 2004, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2004, 283 (Kattenbelt/Rabobank)

‘De rekening-courant kredietovereenkomst: zorgvuldige beëindigingsregeling of doorfinancieringsplicht?’, Bank- en Effectenbedrijf  april 1998, p. 26-31

Pand- en hypotheekrecht:

'De bevoegdheden van de pandhouder', in: E.F. Verheul & T.T. van Zanten (red.), Overeenkomst en zekerheid (Recht & Praktijk nr. InsR20), Deventer: Wolters Kluwer 2023, p. 249-258

'Verpanding van andere objecten dan eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten', Maandblad voor Vermogensrecht  2020, p. 338-342

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 mei 2020, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2020, 216 (X/JakobsKottier)

'Rangwisseling door middel van een kwalitatieve verplichting', Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie  2020 (7276), p. 234-241

‘Partijautonomie bij pand en hypotheek’, in: J.W.A. Biemans, W.D. Kolkman en L.C.A. Verstappen (red.), Uitleg van notariële akten  (Serie Ars Notariatus deel 160), Deventer: Kluwer 2015, p. 53-79

‘Pandrecht op een lidmaatschap van een coöperatie. Een kwestie van flexibiliteit en maatwerk’, in: S.E. Bartels, A.J. Verdaas en R.J. Van der Weijden (red.), Effecten en vermogensrecht  (Serie Onderneming en Recht deel 63), Deventer: Kluwer 2011, p. 263-279

‘Inning door de pandhouder van een vordering tot levering van een registergoed: substitutie van het pandrecht door een hypotheekrecht?’, in: N.E.D. Faber e.a. (red.), Knelpunten bij beslag en executie  (Serie Onderneming & Recht deel 49), Deventer: Kluwer 2009, p. 677-693

Rechtbank Maastricht 25 mei 2005, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2005, 223 (Moonen/Giesen)

(co-auteur: T.R.M.P. Keijser) ‘Bespreking van het preadvies Zekerheid in roerende zaken en rechten, uitgebracht door J.H. Dalhuisen en L.D. van Setten’, Tijdschrift voor Insolventierecht  2003, p. 291-297

Hoge Raad 31 januari 2003, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2003, 73 (Hogi c.s./Komdeur q.q.)

‘Kafkaiaanse problemen rond bankhypotheken op binnenvaartschepen opgelost’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie  2000 (6413), p. 571-572

Hoge Raad 16 juni 2000, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2000, 159 (Nedship Bank/Oderkerk q.q.)

‘Kafkaiaanse problemen rond bankhypotheken op binnenvaartschepen’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie  1999 (6383), p. 934-938

Verpanding en overdracht van vorderingen:

Rechtbank Rotterdam 22 april 2022, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2022, 243 (Rabobank/Direct Pay e.a.)

Gerechtshof Amsterdam 4 mei 2021, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2021, 223 (A/CS Factoring)

Gerechtshof Amsterdam 1 augustus 2017, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2018, 101 (K/ING Commercial Finance)

Gerechtshof Amsterdam 28 augustus 2018, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2019, 18 (FaMed)

Gerechtshof Amsterdam 29 maart 2016, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2016, 212 (Kreikamp q.q./Fa-med)

‘Pandrecht op een vordering op naam en enkele rechten van de pandgever jegens de pandhouder’, in: Frits-Joost Beekhoven van den Boezem, Guido Bergervoet en Frank Verstijlen (red.), Groninger zekerheid. Liber amicorum Wim Reehuis, Deventer: Kluwer 2014, p. 403-415

Rechtbank Leeuwarden 5 december 2012, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2013, 153 (A/Rabobank)

‘Moet een cessie- of pandakte toch meer objectief worden uitgelegd?’, Tijdschrift voor Insolventierecht  2012, 2, p. 5-9, met erratum in aflevering 2012-2

(co-auteur: F.E.J. Beekhoven van den Boezem) ‘(On)overdraagbaarheid van vorderingen na de crisis: gluren bij de buren!’, in: M.J.G.C. Raaijmakers, H.J. Bruisten en A.F. Verdam (red.), En na de crisis? Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen 1930-2010, Deventer: Kluwer 2010, p. 33-45

‘Verpande vorderingen in het faillissement van de pandgever. Een trilogie in arresten’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht  2010, 13, p. 91-96

Rechtbank Maastricht 16 april 2008, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2008, 184

Stil pandrecht op vorderingen op naam  (dissertatie, Serie Onderneming en Recht deel 43), Deventer: Kluwer 2008

Hoge Raad 22 juni 2007, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht  2007, 58 (ING/Verdonk q.q.)

Rechtbank Utrecht 10 mei 2006, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2006, 274 (Van den End q.q./NHO)

Rechtbank Leeuwarden 18 augustus 2004, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2004, 313 (ING/Verdonk q.q.)

‘De stille cessie is welkom, maar kent nog één gebrek’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie  2003 (6546), p. 669-670

(co-auteur: H.J. Damkot) ‘Verpanding van toekomstige vorderingen beperkt mogelijk; verruiming gewenst?’, Tijdschrift voor Insolventierecht  2003, p. 3-8

‘Twee maal het bepaaldheidsvereiste in het pandrecht (Mulder q.q./Rabobank en ING/Muller q.q.): één anticlimax en één verrassing’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie  2002 (6511), p. 791-794

‘Pandperikelen. Het bepaaldheidsvereiste is ingevuld, nieuwe vragen rijzen’, Jurisprudentie Onderneming & Recht plus  2002, p. 46-54

(co-auteur: G.J.P. Molkenboer) ‘Stille verpanding van vorderingen en de informatieplicht van de curator jegens de pandhouder’, Tijdschrift voor Insolventierecht  2002, p. 205-212

‘Invulling van het bepaaldheidsvereiste in het pandrecht: “Aan de botsing der meningen ontspringt de waarheid”’, in: J.C. van Apeldoorn e.a. (red.), Onzekere zekerheid. INSOLAD Jaarboek 2001, Deventer: Kluwer 2001, p. 213-225

Persoonlijke zekerheidsrechten (hoofdelijkheid, borgtocht, bankgarantie):

Rechtbank Noord-Nederland 9 november 2022, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2023,  80

(X/Obvion)Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 29 juni 2018, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2019,  43 (X/Obvion)

Hoge Raad 16 juni 2017, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2017, 276 (Grafschafter Volksbank)

Gerechtshof Amsterdam 29 november 2016, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2017, 136 (Curatoren DSB/Jamati c.s.)

‘Nadere beschouwingen over het ontstaan van regresvorderingen’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht  2014, 3, p. 8-13

Gerechtshof ’s-Gravenhage 30 maart 2007, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2007, 133 (Schakel q.q./ABN AMRO)

Rechtbank ’s-Gravenhage 5 juli 2006, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2007, 53 (NCM/Den Heijer)

Hoge Raad 24 november 2006, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2007, 26 (St. Nederland FIC/Van Lieshout)

Gerechtshof Leeuwarden 23 augustus 2006, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2006, 236 (Nestor/X)

Toestemmingsvereiste van artikel 1:88 BW:

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 juli 2021, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2022, 41 (X/Eventus)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwaren 15 juni 2021, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2021, 252 (X/ING)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwaren 18 februari 2020, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2020, 155 (X/Rabobank)

Gerechtshof Amsterdam 5 februari 2019, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2019, 138 (X en Y/Rabobank)

Rechtbank Haarlem 16 december 2009, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2012, 52 (Flower Direct)

Rechtbank Dordrecht 8 december 2010, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2011, 64 (Runica/Van Horssen)

Rechtbank Rotterdam 17 februari 2010, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2010, 172 (Rabobank/Arabaci)

Rechtbank Rotterdam 17 januari 2007 en 26 september 2007, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2008, 54

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 9 januari 2007, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2007, 157 (Hoogvliet/Verschoor en Fortis)

Gerechtshof Amsterdam 2 maart 2006, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2007, 99 (Interrent Holland/Hendri Gras)

Hoge Raad 20 januari 2006, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2006, 195 (Fortis/Van der Zee c.s.)

Hoge Raad 13 januari 2006, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2006, 91 (Oosten/Rabobank)

Hoge Raad 8 juli 2005, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2005, 233 (Rabobank/Van Hees)

HR 11 juli 2003, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2003, 223 (Kelders/Fortis)

Gerechtshof Arnhem 8 oktober 2002, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2003, 187 (Ledegang/Roordink), Rechtbank ’s-Gravenhage 26 februari 2003, JOR  2003, 188 (Hawe/Van den Berg), Rechtbank Rotterdam 26 maart 2003, JOR  2003, 189 (ABN AMRO/Van Vliet), Rechtbank Utrecht 2 april 2003, JOR  2003, 190 (Iceton/De Koning) en Rechtbank Amsterdam 16 april 2003, JOR  2003, 191 (Rabobank/J.R. & H Investments en Kapinga)

Hoge Raad 29 november 2002, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2003, 1 (Zijlstra c.s./Rabobank)

‘Art. 1:88 lid 1 BW: een duidelijk afgebakende groep van rechtshandelingen?’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie  2002 (6478), p. 188-191

Insolventierecht:

Artikel 57-60 Faillissementswet, in: J.L.M. Groenewegen en F.M.J. Verstijlen, Tekst & Commentaar Insolventierecht, Wolters Kluwer

Artikel 52-60 Faillissementswet, in: N.E.D. Faber e.a. (red.), Sdu Commentaar Insolventierecht, Sdu Uitgevers

Artikel 20-24 en 52-56 Faillissementswet, in: A.J. Verdaas (red.), Groene Serie Faillissementswet, Wolters Kluwer

'De failliet met een levensverzekering en de zorgplicht van de curator jegens de failliet en de begunstigde', Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk  2021, 209

Hoge Raad 17 juli 2020, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2020, 269 (Gent q.q./Nationale Nederlanden)

'Verpande vorderingen en persoonlijke aansprakelijkheid van de curator’, Tijdschrift voor Insolventierecht  2019, 11

Rechtbank Gelderland 18 december 2015, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2016, 79

Hoge Raad 20 december 2013, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2014, 86 (Glencore/Curatoren Zalco)

‘De informatieplicht van de curator jegens de crediteur met een eigendomsvoorbehoud of een pandrecht op een roerende zaak’ in: J.J. Reiziger en A. van der Schee (red.), De Curator en Informatie  (INSOLAD jaarboek 2013), Deventer: Kluwer 2013, p. 109-125

Gerechtshof Arnhem 16 oktober 2012, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2013, 82 (Gent q.q./Nationale Nederlanden)

‘Van Dooren q.q./ABN AMRO II herroepen’, in: N.E.D. Faber e.a. (red.), Bancaire zekerheid. Liber amicorum Mr. J.H.S.G.K. Timmermans  (Serie Onderneming en Recht deel 58), Deventer: Kluwer 2010, p. 329-338

‘Beloning van curatoren en bonuscultuur’, Tijdschrift voor Insolventierecht  2009, 30, p. 177-179.

Rechtbank Rotterdam 19 juli 2006 en 1 oktober 2008, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2009, 115 (Borsboom q.q./ING Bank)

Gerechtshof Leeuwarden 9 juli 2008, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2008, 250 (ING/Verdonk q.q.)

‘Verhaalsbenadeling en kredietverlening door banken in de schaduw van het Voorontwerp voor een Insolventiewet’, in: N.E.D. Faber e.a. (red.), De bewindvoerder, een octopus  (Serie Onderneming en Recht deel 44), Deventer: Kluwer 2008, p. 215-237

‘Art. 58 Fw ziet wel op de inning van verpande vorderingen’, Tijdschrift voor Insolventierecht  2007, 11, p. 58-61 (reactie op F.E.J. Beekhoven van den Boezem en C.E. Goosmann, ‘Art. 58 lid 1 Fw ziet niet op de inning van verpande vorderingen, doch slechts onder omstandigheden op de verkoop ervan’, TvI  2007, 3, p. 15-18)

‘Antwoord aan Van Hees’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht  2006, 15

‘Reactie op de bespreking van het arrest Van Dooren q.q./ABN AMRO door F.P. van Koppen, TvI  2005, 43’, Tijdschrift voor Insolventierecht  2006, 6

Hoge Raad 8 juli 2005, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht  2006, 8 (Van Dooren q.q./ABN AMRO II)

‘Verruiming van artikel 47 Faillissementswet en stil pandrecht op vorderingen: voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast, in: S.H.M.A. Dumoulin, M.J.G.C. Raaijmakers en A.J.S.M. Tervoort (red.), Tussen ‘Themis en Mercurius’. Bedrijfsjuridische bijdragen aan een Europese beleidsconcurrentie bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen, Deventer: Kluwer 2005, p. 389-404

‘De regeling van de afkoelingsperiode blijft ondoordacht’, Tijdschrift voor Insolventierecht  2003, p. 83-84

‘Modernisering faillissementsrecht: een goed begin. Het eindrapport van de MDW-werkgroep’, Bank- en Effectenbedrijf  mei 2002 (nr. 5), p. 12-16

‘Declaratieperikelen II’, Tijdschrift voor Insolventierecht  2002, p. 334-335

‘Het eindrapport van de MDW-werkgroep modernisering faillissementsrecht tweede fase: Het poldermodel is dood; Leve het poldermodel!’, Tijdschrift voor Insolventierecht  2002, p. 86-94

‘Hoedt u voor glorend insolventierecht!, Tijdschrift voor Insolventierecht  2001, p. 73-77

‘Het wetsvoorstel tot wijziging van de faillissementswet: executeer de nieuwe afkoelingsperiode!’, Nederlands Juristenblad  2000, p. 1697-1702

‘De aangekondigde doorfinancieringsplicht: overbodig en ondoordacht’, Ondernemingsrecht  1999, p. 182-185

De assurantieportefeuille als vermogensrecht:

Rechtbank Midden-Nederland 12 november 2014, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2015, 56 (Ebels q.q./ASR)

‘Pandrecht op een assurantieportefeuille?’, Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk  2013, p. 24-29

‘Insolventie van de bemiddelaar in verzekeringen en het recht van de verzekeraar of de gevolmachtigde agent om de assurantieportefeuille in eigen beheer te nemen: “all animals are equal, but some animals are more equal than others”’, in: N.E.D. Faber, J.J. van Hees en N.S.G.J. Vermunt (red.), Overeenkomsten en insolventie  (Serie Onderneming en Recht deel 72), Deventer: Kluwer 2012, p. 247-270

Beslag- en executierecht:

‘De blokkerende werking van een beslag op een roerende zaak en faillietverklaring van de beslagdebiteur en/of de derde-verkrijger: een intrigerende cocktail’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht  2009, 45, p. 341-347

'Reactie op L.P. Broekveldt, ‘Derdenbeslag en onverschuldigde betaling. (Een paar opmerkingen n.a.v. HR 24 november 2006, RvdW 2006, 1104)', Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht  2008, 7, p. 61-62

Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht 14 februari 2007, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2007, 193 (Alba/Fortis)

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 17 januari 2007, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2007, 78 (Bakker-Buiten/Meij-Schmitz)

Hoge Raad 24 november 2006, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2007, 26 (St. Nederland FIC/Van Lieshout)

Gerechtshof Arnhem 5 april 2005, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2005, 134 (Keijser q.q./Fortis)

‘Beslag op kredietruimte: het eindspel’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie  2005 (6615), p. 244-248

Rechtbank Arnhem 2 juni 2004, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2004, 218 (Van Westerveld q.q./ABN AMRO)

Rechtbank Zwolle 6 augustus 2003, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2003, 270 (Keijser q.q./Fortis)

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 8 april 2003, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2003, 132 (Van der Walle/Van den Bergh c.s.)

‘Beslag op kredietruimte: ‘De wil is oneindig, de bevrediging beperkt’’, Tijdschrift voor Insolventierecht  2002, p. 32-38

Rechtbank Amsterdam 10 oktober 2002, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2002, 232 (Comi c.s./ CSNet) en Rechtbank ’s-Hertogenbosch 10 oktober 2002, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2002, 233 (Van der Walle/Van den Bergh c.s.)

Opzegging van duurovereenkomsten:

Hoge Raad 28 oktober 2011, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2012, 240 (De Ronde Venen/Stedin)

Rechtbank ’s-Hertogenbosch 3 december 2003, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2004, 91 (Runderploeg/Dumeco)

‘De opzegbaarheid van duurovereenkomsten: een pleidooi voor de contractsvrijheid (I) en (II), Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie  2002 (6501 en 6502), p. 599-606 en 626-631

Giraal betalingsverkeer:

‘De girale betaling ten laste van een creditsaldo na aanvang van het faillissement van de rekeninghouder’, Tijdschrift voor Insolventierecht  2012, 32

‘Stor(ner)ingen in het girale betalingsverkeer’, Tijdschrift voor Insolventierecht  2009, 2, p. 3-13

Rechtbank Utrecht 13 april 2005, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2005, 136 (Huizer q.q./Rabobank)

Rechtbank Alkmaar 2 maart 2005, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2005, 110 (Huizer q.q./Rabobank)

Rechtbank Utrecht 17 november 2004, Jurisprudentie Onderneming & Recht  2005, 18 (De Jong q.q./Rabobank)

Vermogensrecht:

‘Wetgever, besteed meer aandacht aan ons vermogensrecht! Een oproep tot het instellen van een permanente Commissie vermogensrecht’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht  2010, 47, p. 397-406

‘Vermogensrecht in beweging. Het is hoog tijd voor een commissie vermogensrecht’, in: M.J.G.C. Raaijmakers, H.J. Bruisten en A.F. Verdam (red.), En na de crisis? Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen 1930-2010, Deventer: Kluwer 2010, p. 347-365

Varia:

‘Recensie van: F.J.L. Kaptein, Pandrecht. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de gevolgen van het vuistloze en stille karakter van het pandrecht  (diss. Groningen, Boom juridisch 2016)’, Tijdschrift voor Insolventierecht  2017, 24

‘Tegenspraak. De reactie op Lost in translation weersproken’, Nederlands Juristenblad  2008, 7, p. 21-22 (naar aanleiding van de reactie van de NJBlog-redactie, NJB 2007, 1902, p. 2367 op J.H. Nieuwenhuis, ‘Lost in Translation. De teloorgang van de rechtsgeleerdheid als serieuze bezigheid’, NJB 2007, 1901, p. 2363-2366)

‘Recensie van: S.O.H. Bakkerus, Bancaire aansprakelijkheid  (diss. Nijmegen), 2000, Serie Onderneming en Recht deel 19’, Tijdschrift voor Insolventierecht  2001, p. 203-205

‘De legitieme portie in het nieuwe erfrecht: reeds lang bedorven wijn in een nieuw jasje’, Nederlands Juristenblad  2000, p. 156-157

‘Leeftijdsdiscriminatie: De balk in het oog van Justitie’, Nederlands Juristenblad  1997, p. 1853

‘Zwijgrecht en cautie’, Nederlands Juristenblad  1997, p. 343 (Reactie op: A.R. Hartmann en M.E. de Meijer, ‘De personele werkingssfeer van het zwijgrecht en de cautieverplichting bij de verdachte rechtspersoon’, NJB  1996, p. 1768-1773)