Ronald Verdaas

Financiering & Zekerheden en Insolventierecht

Specialisaties.

Financiering & Zekerheden en Insolventierecht:

 • sluiten en beëindigen van kredietovereenkomsten
 • opstellen van kredietdocumentatie: standaarddocumentatie voor bankkrediet, factoring of leasing, algemene voorwaarden
 • herstructureren van kredieten
 • aansprakelijkheid in verband met kredietverlening
 • zakelijke zekerheidsrechten (pand, hypotheek)
 • persoonlijke zekerheidsrechten (hoofdelijkheid, borgtocht, (bank)garantie)
 • opstellen van zekerhedendocumentatie, waaronder standaarddocumentatie, voor persoonlijke en zakelijke zekerheidsrechten
 • leasing
 • factoring
 • insolventierecht
 • aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen

Beslag- en executierecht

Beëindiging van duurovereenkomsten

Giraal betalingsverkeer

Brede kennis van het vermogensrecht, het burgerlijk procesrecht en het ondernemingsrecht

Ronald Verdaas heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • bankrecht
 • insolventierecht

Deze registratie verplicht tot het jaarlijks behalen van tien opleidingspunten per rechtsgebied