Ronald Verdaas

Financiering & Zekerheden, Insolventierecht en Financieel recht

Voor juristen

Veel van Ronalds opdrachtgevers zijn jurist. Zij zijn kritisch en in staat om de kwaliteit van het werk te beoordelen, mede in verhouding tot de prijs daarvan. Dat houdt scherp én levert waardering op.

Advocaten en curatoren schakelen Ronald in voor een second opinion, een advies, het schrijven van een (gedeelte van) een processtuk of het becommentariëren van een concept. Ronald vind het in die gevallen prima om een rol op de achtergrond te spelen.

In faillissementen hebben curatoren en (juristen of medewerkers bijzonder beheer van) financiers te maken met complexe vragen over financiering en zekerheden. Zij kunnen bij Ronald Verdaas terecht voor onafhankelijk juridisch advies om op basis daarvan een gefundeerd standpunt in te nemen. Zo een advies kan helpen om een geschil te voorkomen of te beëindigen. Lukt dat niet, dan kan het bijdragen aan de besluitvorming over het voeren van een procedure.

Een relatief snel en voordelig alternatief voor een procedure is een bindend advies.