test

test

Ronald Verdaas

Vaardigheden

 • analyse van complexe zaken;
 • helder en overtuigend schrijven;
 • effectief procederen;
 • positie kiezen;
 • tot elkaar brengen van partijen;
 • zo nodig robuust opstellen, zonder op de persoon te spelen;
 • inzicht in eigen beperkingen.

Ervaring

 • opstellen van (standaard)kredietdocumentatie: krediet- factoring- en leasingovereenkomsten en algemene voorwaarden van toepassing op dergelijke overeenkomsten
 • opstellen van (standaard)zekerhedendocumentatie: hypotheek- en pandaktes, bankgaranties, borgtochtaktes en algemene voorwaarden van toepassing op dergelijke aktes;
 • advisering, zowel op meer abstract, beleidsmatig niveau als over concrete gevallen
 • schrijven van processtukken
 • procederen voor rechtbanken en gerechtshoven, ook in kort geding
 • voeren van onderhandelingen in verband met financieringstransacties
 • voeren van schikkingsonderhandelingen
 • optreden als faillissementscurator in een complex faillissement [hyperlink naar faillissementsverslagen op website B&S].