Ronald Verdaas

Financiering & Zekerheden, Insolventierecht en Financieel recht

Ervaring

  • begeleiding van financieringstransacties
  • opstellen van (standaard)kredietdocumentatie: krediet- factoring- en leasingovereenkomsten en algemene voorwaarden
  • opstellen van (standaard)zekerhedendocumentatie: hypotheek- en pandaktes, bankgaranties, borgtochtaktes en algemene voorwaarden
  • procederen voor rechtbanken en gerechtshoven, ook in kort geding
  • voeren van onderhandelingen
  • optreden als faillissementscurator in een complex faillissement